Provozní řád

Provozní řád

  1. Vstup do hry je na vlastní nebezpečí a řídí se následujícími body provozního řádu.
  2. Escape Plan je určen pro skupinu 2-5 osob a pro osoby starší 15 let (pokud nejsou v doprovodu dospělé osoby). Výjimky je možné individuálně domluvit.
  3. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče nebo doprovod starší 18 let.
  4. Na Escape Plan je zákaz vstupu osobám podnapilým i osobám pod vlivem návykových látek.
  5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit vybavení místností.
  6. Podmínkou ke vstupu na Escape Plan je respektování a dodržování všech bezpečnostních pravidel a pokynů obsluhy.
  7. Kouření je zakázáno ve všech prostorách Escape Plan Olomouc.
  8. Je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální nahrávky.
  9. Vstupné se řídí ceníkem uvedeným na stránkách Escapeplan.cz.
  10. V případě, že se účastníci ke hře dostaví se zpožděním, případně se bez předchozího zrušení rezervace nedostaví, nemají nárok na finanční kompenzaci.